Školní kuchyně

Školní kuchyně a jídelna

Školní kuchyně a jídelna se nacházejí v hospodářském pavilonu mateřské školy. V roce 2008 prošly celkovou rekonstrukcí, včetně modernizace vybavení. Kapacita kuchyně je 200 strávníků.

 

 

Informace o označování alergenů ve školní jídelně MŠ Hudlice

Součástí jídelního lístku musí být nově i informace o alergenech obsažených v pokrmech.

Odvolání na legislativu: EU-2000/13 do 13.12.2014 nahrazena 1169/2011 EU článek 21. ČR- vyhláška 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin.

 

Alergeny

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě.

Označení přítomnosti alergenu je na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno v závorce číslem označující alergen.

Seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek:

 1. Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich

 2. Korýši a výrobky z nich

 3. Vejce a výrobky z nich

 4. Ryby a výrobky z nich

 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich

 7. Mléko a výrobky z něj

 8. Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)

 9. Celer a výrobky z něj

 10. Hořčice a výrobky z ní

 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

 12. Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

 14. Měkkýši a výrobky z nich

Bližší informace a dotazy zodpoví vedoucí stravování MŠ.

 


 

Přihlášení – odhlášení stravy

Vedoucí stravování:
   311 697 019  nebo  731 160 281
Přihlášky a odhlášky stravného se přijímají telefonicky den předem, nejpozději do 13:00 hodin.

Formulář ke stažení:      přihláška ke stravování
 

Přeplatky za odhlášené obědy budou při platbě v hotovosti odečteny v dalším měsíci.
Při platbě převodem na účet MŠ se přeplatky vracejí na konci školního roku, nebo kdykoliv po domluvě s vedoucí ŠJ.

Při náhlém onemocnění nebo jiném vážném důvodu nepřítomnosti je možno první den absence odebrat neodhlášený oběd do jídlonosičů, a to ve školní jídelně od 11:00 do 11:30 hodin.

Stravné rodiče platí bankovním převodem na bankovní účet školy 0364833329/0800 a to tak, aby k 25. dni v měsíci byla na účet školy připsána částka za stravné následujícího měsíce.
Výjimečně lze stravné uhradit v hotovosti u vedoucí školní jídelny, a to nejdéle poslední pracovní den předchozího měsíce.

 

  Kalkulace obědů platná od 1.9. 2022:    zde

Přihlášky a odhlášky stravného se přijímají telefonicky den předem, nejpozději do 13:00 hodin.

 


 

Pravidla dodržování zdravé výživy

Školní jídelna dodržuje:

 • stanovený pitný režim – je zajišťován po celý den provozu, děti mají ve svých třídách neomezený přístup k čaji, popř. k pitné vodě, kterou si mohou kdykoli samy nalít nebo požádat učitelku, školnici, uklízečku

 • technologické  postupy a normy při přípravě jídla – pravidelné zařazování zvýšeného podílu čerstvé zeleniny a ovoce,  ovocných a zeleninových salátů a pomazánek, cereálního pečiva a mléčných výrobků

 • měsíční plnění  „spotřebního koše” – podmínkou pro tvorbu skladby jídelníčku je dodržování výživové normy, jejím plněním se zaručuje pestrost a vyváženost stravy a také je zajištěna evidence jednotlivých složek stravy

 

Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši, platnost od 1. 9. 2015
Nutriční doporučení pro obědy – jídelníček ŠJ:

Druh – úprava jídla

Doporučená četnost

P O L É V K Y

 

zeleninové

12x měsíčně

luštěninová

min. 3-4x měsíčně

zařazování obilných zavářek (jáhly, vločky, krupky, pohanka, bulgur, kuskus…)

4x měsíčně

kombinace polévek a hlavních jídel

většinou vhodná kombinace

H L A V N Í  J Í D L A

 

drůbež a králík (kuře, krůta, slepice, králík)

3x měsíčně

ryby

2-3x měsíčně

vepřové maso

max. 4x měsíčně

bezmasé nesladké jídlo (včetně luštěnin, pokud jsou nabídnuty bez masa)

4x měsíčně

nejsou zařazeny uzeniny

0x

sladké jídlo

max. 2x měsíčně

nápaditost pokrmů, regionální pokrmy, nápadité luštěniny

1-2x měsíčně

P Ř Í L O H Y

 

obiloviny (těstoviny, rýže, kuskus apod.)

7x měsíčně

houskové knedlíky

max. 2x měsíčně

Z E L E N I N A

 

zelenina čerstvá

min. 8x měsíčně

tepelně upravená zelenina

min. 4x měsíčně

N Á P O J E

 

denně nabídnut neslazený nemléčný

ano

pokud je mléčný, výběr i z nemléčného

ano

Dodržování všech norem a předpisů pravidelně kontrolují pracovníci KHES.

Pro děti,  jejichž zdravotní stav vyžaduje úpravu jídelníčku,  lze  po dohodě s učitelkou a vedoucí stravování  domluvit individuální řešení jakéhokoli dietetického problému. 

Případné připomínky ke stravování mohou rodiče vznášet u vedoucí školní jídelny nebo u ředitelky MŠ.