Aktuality

2. červen 2020

Vážení rodiče,
rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si můžete vyzvednout od 3. do 5. června 2020 v době od 700 do 1500 hodin v mateřské škole. Po tomto datu budou rozhodnutí odeslána poštou.
Soubor se seznamem přijatých dětí od 1.9. 2020 je uložen vDOKUMENTECH“.
Schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční 25. 8. 2020 v 1500 hodin v mateřské škole.


14. květen 2020

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

MŠ Hudlice uvažuje znovuotevření školy.

Děti budou přijímány podle zpřísněných hygienických opatření (bez příznaků nachlazení – rýma, kašel, zvýšená teplota). Při vstupu bude dětem změřena teplota, v průběhu dne časté dezinfikování rukou. Personál bude vybaven osobními ochrannými prostředky.

Před prvním přijetím je bezpodmínečné odevzdání Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dle MŠMT. Žádáme rodiče, aby se s tímto dokumentem řádně seznámili a zvážili přítomnost dětí v MŠ.

Závazné přihlášky dětí oznamte nejpozději do 20. 5. 2020 prostřednictvím e-mailu, datové schránky nebo telefonicky. Pozdějším přihláškám nebude vyhověno z důvodu složení neměnných skupin dětí.

Pevný termín v současné době stanoven není a bude dohodnut se zřizovatelem.

V případě neotevření MŠ nebo pokud zůstane dítě doma z preventivních důvodů, mohou rodiče čerpat ošetřovné.


26. březen 2020

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ODVOLÁNÍ

Vzhledem k pokračujícímu šíření nákazy COVID–19 v souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR a MZDR ČR a na základě doporučení MŠMT vydaného dne 10. 3. 2020 rozhodl zřizovatel přerušit provoz MŠ Hudlice na neurčito.

Mateřská škola bude otevřena až s povoleným nástupem dětí do základních škol.

——————————————————————————————————————————————

Komunikace s MŠ v době přerušení provozu

Žádáme rodiče, aby ke komunikaci s MŠ využívali mobilní telefony a e-mail. Na pevné telefonní lince je personál k dispozici každý den v době od 10 do 12 hodin.

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy zabezpečuje pro zákonné zástupce mateřská škola. Vyplněné formuláře odesíláme e-mailem nebo poštou, případně si je můžete vyzvednout v dohodnutou dobu osobně v MŠ.

Školné za dobu uzavření MŠ bude vráceno.


13. březen 2020

 

!!  D Ů L E Ž I T É  O Z N Á M E N Í  !!

Vzhledem k nepříznivému vývoji šíření nákazy COVID – 19 a na základě doporučení MŠMT vydaného dne 10. 3. 2020 rozhodl zřizovatel z preventivních důvodů s platností od pondělí 16. 3. 2020 uzavřít Mateřskou školu Hudlice. Provoz je přerušen po dobu nejméně dvou týdnů, tj. do 29. 3. 2020.

Podle vývoje situace bude následně rozhodnuto o dalším postupu.

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy zabezpečuje pro zákonné zástupce mateřská škola.

O její vydání požádejte telefonicky nebo e-mailem.