Aktuality

29.09. 2021

Kalkulace cen obědů platná od 1.11. 2021 ve školní jídelně MŠ Hudlice.

V souvislosti s růstem cen potravin, jsou navýšeny od 1.9. 2021 finanční limity na nákup potravin v zařízeních školního stravování vyhláškou č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k růstu cen obilovin, výrobků z obilovin, některých druhů zeleniny, ovoce, některých druhů mas a mléčných výrobků, zvyšujeme úplatu za stravování.

Detailní rozpis cen najdete v sekci DOKUMENTY

 


01.06. 2021

Schůzka rodičů dětí přijatých od 1. 9. 2021

k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 26. srpna 2021 od 15 hodin ve třídě včeliček (přízemí).

Na schůzce budou rozdány k vyplnění evidenční listy dětí a podány informace k organizaci dne a k platbám v MŠ.

 


30.04. 2021

Informace k provozu mateřské školy od 3. května 2021

V návaznosti na jednání vlády dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření MŠMT, které s účinností od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ ve Středočeském kraji (a v některých dalších krajích).

Provoz MŠ probíhá standartním způsobem (bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).

Na základě informací z KHS nebudou přijímány děti s příznaky respiračních onemocnění.

Délka provozu MŠ Hudlice je obnovena od 6:30 do 16:30 hodin.

 

 
14.04. 2021
Ředitelka MŠ Hudlice v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ HUDLICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před onemocněním Covid-19 vydalo MŠMT opatření č. j. MSMT-15657/2020-1, na základě kterého bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis dětí bude probíhat v období od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021.

Formuláře k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče stáhnou z webových stránek mateřské školy a doručí je ve výše uvedeném období do MŠ Hudlice následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou,

4. vložením do poštovní schránky na vrátkách u školní jídelny,

5. osobní podání (pouze po telefonické nebo e-mailové dohodě termínu): v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

V době od 24. 4. do 14. 5. 2021 můžete využít elektronický předzápis (viz letáček).

  Podrobné informace naleznete v sekci “DOKUMENTY”