2. třída – MOTÝLCI

 

Třída MOTÝLKŮ je umístěna ve druhém podlaží. Její prostorová orientace je shodná se třídou v přízemí. Nábytek je však výškově uzpůsoben dětem starším, tj. 4 až 6 letým. Zpravidla sem docházejí děti, které mají rok před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky, popř. jsou doplněny dětmi mladšími sestupně podle věku tak, aby byly počty dětí v obou třídách (Včeliček a Motýlků) přiměřeně vyrovnané.

Starší děti vedeme k větší samostatnosti v oblasti komunikace s dětmi i dospělými, ke sdělování svých potřeb a zároveň k respektování potřeb ostatních, pomáháme při vzájemné dohodě mezi dětmi. V  edukační oblasti připravujeme děti na docházku do školy v předmatematických představách, logických úvahách, rozvíjíme jazykové schopnosti dětí, jsme schopny poradit rodičům při nápravě výslovnosti dětí. Nemalou pozornost věnujeme pracovním, výtvarným a hudebním činnostem.

V tomto věku předpokládáme u dětí určitou míru samostatnosti při sebeobsluze.