3. třída – BERUŠKY

 

Třída BERUŠEK byla zprovozněna 2. 1. 2016. Vznikla vestavbou v podkroví v rámci dotace ROP z evropských fondů. Vzhledem k prostorovým možnostem je její kapacita maximálně 20 dětí. Vybavení třídy kopíruje styl tříd Motýlků a Včeliček. Hračky a pomůcky odpovídají potřebám dětí mladšího předškolního věku.

Do této třídy zařazujeme děti 3 až 4 leté. Vzhledem k menšímu počtu dětí ve třídě je režim přizpůsoben tak, aby se děti mohly postupně adaptovat, poznat prostředí, přivyknout na pravidla soužití dětí ve třídě, sžívat se s kolektivem. Značná část dne je věnována rozvíjení samostatnosti dětí v sebeoslužných činnostech. Podporujeme rozvoj pohybových schopností dětí, zaměřujeme se na získávání prvních zkušeností s výtvarnými, pracovními a hudebními činnostmi.

Po absolvování docházky v této třídě jsou děti připraveny na další osobnostní rozvoj s hlubším zaměřením ve všech oblastech předškolní výchovy v ostatních třídách naší mateřské školy.