Den ve školce

Den v naší mateřské škole probíhá takto:

Od 6:30 do 7:00 hodin se děti scházejí v první třídě, potom jsou rozdělené do 3 tříd. Po příchodu do školy mají děti možnost volby činnosti podle svého zájmu.

V 8:30 hodin je podávána dopolední svačina, děti spolupracují při stolování podle svých schopností. Následuje zpravidla řízená činnost, volné činnosti, pobyt dětí venku.

V 11:30 hodin je připraven oběd. Po něm následuje odpočinek dětí na lehátkách. V této době probíhají některé zájmové činnosti zejména se staršími dětmi, které nemají potřebu spánku.

V 14:30 hodin mají děti odpolední svačinu, podle zájmu dětí následuje krátká společná hra nebo jiná řízená činnost .

Od 15:30 do 16:30 hodin jsou děti spojené ve druhé třídě a probíhají volné hry dětí až do jejich odchodu domů.

V režimu dne je pevně zakotvena doba podávání jídla a odpočinku dětí, ostatní režimové momenty jsou pružné a učitelky je přizpůsobují momentální situaci a potřebám dětí.

Prostory tříd a jejich vybavení umožňují dětem zapojit se do různých činností podle svého zájmu – mohou volit aktivity rušnější (pohybové), hru v menších skupinkách nebo si zvolí klidnější činnosti podle svého zájmu.

Učitelky působí na děti citlivě a respektují jejich možnosti, schopnosti a potřeby. Řízené činnosti jsou vedeny interaktivně, převážně hravou formou.

Se svými kamarády z ostatních tříd se děti setkávají při společných hrách na zahradě mateřské školy.