Charakteristika

Mateřská škola Hudlice je předškolní zařízení pavilónového typu.

Je vybudována uprostřed obce na bývalé návsi pod nepřehlédnutelnou dominantou kostela svatého Tomáše pocházejícího z devatenáctého století. Naproti škole se rozprostírá areál památníku Josefa Jungmanna – našeho rodáka a národního buditele, který se významnou měrou zasloužil o zachování a novodobou podobu českého jazyka.

Mateřská škola byla uvedena do provozu v září roku 1985, kdy byla dokončena po čtyřech letech stavby v rámci tehdejší “Akce Z”. Stavbu tvoří dvě budovy spojené propojovací chodbou.

V roce 2008 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí, na kterou dostala obec Hudlice mimořádnou účelovou státní dotaci.
Práce probíhaly ve dvou etapách.
V první byla kompletně zrekonstruována hospodářská budova včetně kuchynského vybavení, byla provedena oprava střechy s možností vestavby podkrovních místností a zřízena plynová kotelna.
Ve druhé etapě v roce 2009, byla opravena střecha, provedena výměna oken a zateplení fasády v pavilónu mateřské školy, nad hospodářským pavilonem byly vestavěny podkrovní místnosti.


  
         

V roce 2015 bylo provedeno rozšíření kapacity mateřské školy. Projekt  “MŠ Hudlice – rozšíření kapacity”, byl finančně podpořen z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy dotací. V rámci projektu byla vytvořena nová třída v podkroví budovy stávající mateřské školy, čímž se její kapacita zvýšila o 20 míst.


Ve školním pavilonu jsou umístěny tři třídy mateřské školy, každá v samostatném podlaží. V suterénu se nachází obřadní síň obce. Celková kapacita mateřské školy je 76 dětí.

V hospodářské pavilonu se nachází jídelna pro potřeby mateřské a základní školy a školní kuchyně. V současné době se zde vyvařuje i pro strávníky z řad občanů. Kapacita kuchyně je 200 strávníků.

Kolem obou budov se rozkládá pozemek patřící k mateřské škole. Západní část využívána není, na východní straně je zřízena školní zahrada, která slouží po celý rok k pobytu dětí venku. Je osázena dřevinami, vybavena dvěma pískovišti, hřištěm, houpačkami, skluzavkami, domečky, kolotočem a dalšími průlezkami pro hry dětí.