Dokumenty

Dokumenty ke stažení:

  Školní řád mateřské školy 2019

  Provozní řád mateřské školy

  Směrnice o školném 2018

  Přihláška ke stravování


 

          Elektronický předzápis 2020

  Seznam přijatých dětí do MŠ od 1.9. 2020

  Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

  Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s vyjádřením dětského lékaře

  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  Čestné prohlášení zákonného zástupce k očkování dítěte

  Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání